FRS vill segla på Sjællands Odde

Det tyska bolaget FRS GmbH (Fjord Seetouristik) har officiellt ansökt om tillstånd att segla på en ny rutt mellan Århus och Sjællands Odde, vilket skulle skapa direkt konkurrens med Mols-Linien som varit ensam operatör mellan Århus och Sjælland Odde och sedan 1966 har varit ensam om att segla på Sjællands Odde. Hamnen, som ursprungligen var Mols-Linien privata hamn, ägs av det statliga företaget Sund & Bält och är i princip öppna för andra operatörer. FRS är hittills den enda som ansökt om tillstånd att använda hamnen. FRS plan är att låta Dolphin Jet segla mellan Århus och Själland för att ta del av den lukrativa marknaden för personbilar och lätta nyttofordon i trafik mellan Jylland och Själland. FRS försökte tidigare i år att sätta in Dolphin Jet mellan Århus och Kalundborg, men hindrades eftersom det krävs reducerad hastighet i Kalundborg Fjords inlopp och på grund av långsam bearbetning av ansökan om tillstånd. Den typ av problem finns inte på överfarten till Sjællands Odde, som redan betjänas av Mols-Liniens två stora HSC färjor. Dolphin Jet har sidan äventyret på Kalundborg varit upplagd i Århus.