Frontline säljer enkelskrovs suezmax-trio

Enligt mäklare i Oslo har Frontline sålt tre enkelskrovs suezmax-fartyg för runt USD 92 miljoner. Frontline har dock inte bekräftat affären ännu. De fartyg som nämns är ”Front Spirit” (ex ”Sea Empress”), byggt 1993, ”Front Lillo”, byggt 1991 och ”Front Emperor”, byggt 1991, samtliga på 147.253 ton dödvikt. ”Front Spirit” grundstötte utanför Milford Haven i februari 1996 och reparerades för runt USD 30 miljoner.