Frontline konverterar sex tankers till tunglyftfartyg

Frontlines konverteringsprojekt, där tankfartyg byggs om till tunglyftsfartyg, kan utökas till sex fartyg. Två suezmaxfartyg byggda 1990, ”Front Target” och ”Front Traveller” skall byggas om av Cosco i Kina för USD 20 miljoner styck. Enligt TradeWinds, innehåller beställningen dock en option på fyra fartyg.