Frontline frigör dotterbolag

Fler detaljer har framkommit kring Frontlines spin-off av dotterbolaget Independent Tankers Corporations (ITC). Frontline äger 100 procent av ITC:s aktier. ITC äger tre holdingbolag, som vart och ett äger moderna tankfartyg som är bareboatchartrade av British Petroleum och Chevron Texaco. Det är sannolikt att ITC kommer noteras på OTC-listan på Oslobörsen inom kort. Frontline har meddelat att ITC hade en nettovinst på USD 12 miljoner förra året.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.