Frontline avvisar indonesiskt domstolsutslag

Frontline har avvisat ett indonesiskt krav på USD 15,4 miljoner i samband med köpet av två VLCC från Pertamina förra sommaren. Summan inkluderar en bot på USD 2,6 miljoner och ett skadestånd till Pertamina på USD 12,8 miljoner. Frontline hävdar att köpet av fartygen från ett av Pertaminas dotterbolag gjordes på en öppen auktion, organiserad av Goldman Sachs på uppdrag av Pertamina och att Frontlines bud reflekterade företagets syn på marknaden då. Budet sågs som ganska lågt, men Frontline förnekar att deras handlande varit otillbörligt eller oprofessionellt. Frontline säger att ”fartygen köptes på marknadsvillkor i en öppen auktion där ett antal aktörer deltog. Det borde därför vara uppenbart att en förlust för Pertamina måste ha förorsakats av beslutet att sälja snarare än av villkoren för försäljningen eller någon oegentlighet från Frontlines sida”.