Fridtjof ska bekämpa sjöröveriet

Den norska fregatten är nu på väg till Afrikas Horn för att bekämpa sjöröveriet som främst äger rum i Adenviken. Fregatten kommer att tjänstgöra i sex månader i EU-insatsen Operation Atalanta.– Det sista året har det skett en våldsam ökning i antalet piratangrepp utanför Somalias kust. Så här långt i år har 34 fartyg kapats och tio hålls fortfarande av pirater. Den sista månaden har väderförhållanden visserligen bidragit till lägre pirataktivitet utanför Afrikas Horn, men när monsunperioden är över i september så är det rimligt att tro att piraterna kommer återuppta sina attacker, säger Arild Wegener, chef för beredskapsenheten på Norges Rederiforbund.– Detta är ett viktigt bidrag till skyddet av FN:s livsmedelstransporter samt skyddet av handelsrutterna i området, säger Norges försvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen.Nyligen inledde det nederländska krigsfartyget HNLMS Evertsen sin segling till Adenviken för att också delta i Operation Atalanta. Ombord finns kommendör Peter Bindt som kommer att ta över rollen som befälhavare för hela EU-operationen från Spanien.