Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik | Regelverk | Tank

Friande sjöfylleridom överklagas

Domen mot den lettiske befälhavare som i januari friades i tingsrätten från misstankar om grovt sjöfylleri utanför Stenungsund har överklagats. Enligt kammaråklagare James von Reis finns det uppgifter som styrker att mannen är skyldig.

– Jag var inte nöjd med domen. Visserligen godtog tingsrätten försvarets eftersupningsinvändning, men jag anser att det finns både fakta och vittnesuppgifter som styrker att mannen verkligen var berusad när han hade befäl. Bland annat bekräftas hans onyktra tillstånd av de uppgifter som lotsen har lämnat, säger kammaråklagare James von Reis till Sjöfartstidningen. 

Miljöfarlig last

Det var natten till den 16 december som Kustbevakningen larmades om att befälhavaren för den gibraltarflaggade kemtankern Stenberg sannolikt var onykter. Stenberg och dess last bestående av 13.000 ton lättantändlig petroleumnafta befann sig då i Hakefjorden några sjömil från Stenungsund, dit man var på väg från lettiska Ventspils.

När lotsen kommit ombord och efterhand insett att befälhavaren var berusad meddelade han Kustbevakningen vid 03-tiden. Kustbevakningen anlände till fartyget knappt tre timmar senare och konstaterad att mannen hade en otillåten promillehalt i utandningsluften – något som visade sig också i de mer tillförlitliga prover man tog ytterligare några timmar senare när fartyget anlöpt Stenungsund.

Kan ha druckit efteråt 

Tingsrätten gjorde dock bedömningen att det inte går att fastställa säkert hur mycket alkohol befälhavaren verkligen hade i kroppen under de knappt tre timmar som han anses ha haft befälet över kemtankern under det att fartyget befann sig på svenskt vatten. 

Enligt kammaråklagare James von Reis finns det två huvudskäl till att han överklagar tingsrättens friande dom: dels har tingsrätten inte brytt sig tillräckligt mycket om vare sig lotsens eller andrestyrmannens uppgifter om befälhavarens onyktra tillstånd då fartyget befann sig på svenskt vatten, dels har rätten inte fäst tillräckligt mycket vikt till befälhavarens egna uppgifter om sin anseliga alkoholförtäring dagen innan incidenten.

Det är ännu inte klart när förhandlingen i Hovrätten kommer att hållas.