Fotograf: Fredrikshamns hamn på en bild från 2013.

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Fredrikshamn får ny tankanläggning

Frederikshavn Havn och oljebolaget Nordic Marine Oil har skrivit ett avtal om att bygga en tankanläggning i Fredrikshamns hamn. Anläggningen får en kapacitet på minst 20.000 kubikmeter med möjligheter till ytterligare expansion. 

Tankanläggningen ska användas som lager för fartygsbränsle åt fartyg som ligger i Frederikshavn Havn och fartyg som passerar förbi i Kattegatt. Enligt ett pressmeddelande ska anläggningen stå klar andra halvåret 2014. 

Växande marknad 

– Vi är naturligtvis glada och stolta att ett bolag som Nordic Marine Oil väljer Fredrikshamn som centrallager för sina framtida aktiviteter i Danmark. Miljön är ett viktigt fokusområde för Frederikshavn Havn, och det är helt i linje med vår strategi att få en av främsta utvecklarna av marin diesel att placera sig i Fredrikshamn, eftersom marknaden för marin diesel förväntas öka kraftigt i samband med de nya strängare reglerna för svavelutsläpp som träder i kraft den 1 januari 2015, säger Mikkel Seedorff Sørensen, vd för Fredrikshavn Havn.       

Knutpunkt för leveranser

Nordic Marine Oil, som är ett helägt dotterbolag till det internationella bunkerföretaget Malik Supply, är ett tjänsteföretag inom bunkring, smörjmedel och oljehandel, och levererar fartygsbränsle från egna lager placerade på ett flertal platser i Danmark. 

– Nordic Marine Oil siktar på att etablera sig ytterligare på bunkermarknaden i Östersjöns inseglingsområde. Frederikshavn Havn har en oerhört bra geografisk placering och kommer att bli knutpunkt för leveranser av oljeprodukter till fartyg i och utanför hamnen. Samtidigt är Fredrikshamn optimalt geografiskt placerat för våra lageranläggningar längs den danska västkusten, säger Steen Møller, vd för Nordic Marine Oil, och fortsätter: 

– Avtalet betyder att Nordic Marine Oil tillsammans med övriga serviceverksamheter i hamnen kommer att kunna skapa ett fullservicekoncept för sjöfartsbranschen, vilket gör Frederikshavn Havn till en av de mest attraktiva hamnarna för främmande fartyg, säger Steen Møller.