Fredriksen-tankers sålda för konvertering till bulkfartyg

John Fredriksen har sålt två aftamaxtankers på 95.000 ton dödvikt, byggda 1990 till Kina för USD 40 miljoner. Fartygen skall byggas om till torrbulkfartyg. Enligt mäklare rör det sig om fartygen Sea Leopard och Sea Panther som ingår i den flotta på sex fartyg som Fredriksen köpte av amerikanska Genmar för USD 130 miljoner. Två av dessa konverterades för oljeproduktion för Fredriksen/Frontlines bolag Sea Production.