Fredriksen i nytt bråk med TUI:s styrelse

Den norske shippingmagnaten John Fredriksen har på nytt gjort sig ovän med styrelsen i tyska TUI. Norrmannen kräver att man tillsätter en utredning kring det finansiella räddningspaket som möjliggjorde containerrederiet Hapag-Lloyds fortsatta verksamhet. TUI:s styrelse ber nu aktieinnehavarna att inte ställa upp på Fredriksens krav, rapporterar Journal of Commerce.John Fredriksen, som äger 15 procent av aktierna i TUI, menar att TUI gjorde för stora finansiella åtaganden när man räddade Hapag-Lloyd. TUI sålde containerrederiet till Hamburgkonsortiet Albert Ballin 2009, men tvingades återta/behålla en större aktiepost än planerat, över 43,4 procent, för att inte affären skulle kollapsa och orsaka obalans i containermarknaden. Fredriksen menar att det inte finns några garantier för att TUI får en adekvat del av Hapag-Lloyds framtida intäkter. I oktober pumpade TUI in ytterligare USD 1 miljard i containerrederiet genom att konvertera existerande lån. Enligt ett beslut i tysk domstol i januari kan inte shippingmagnaten John Fredriksen sitta i styrelsen för tyska TUI. Domstolen menade att det finns en tydlig intressekonflikt om Fredriksen eller någon av hans representanter får plats i styrelsen, detta eftersom Fredriksen äger företag som konkurrerar med TUI. Fredriksen, som under flera år kämpat för en styrelsepost, är störste aktieägare i TUI. I december gick Fredriksen till domstol för att hans medarbetare Tor Olav Trøim skulle få en styrelseplats i TUI.