Fredriksen förlorade skattemål

En domstol i Oslo har dömt till skattemyndighetens fördel i ett mål där John Fredriksens Cypernbaserade investmentbolag Geveran Trading stämt myndigheten på NOK 250.000 i ränta och kompensation för valutaförluster efter sen återbetalning av skatt. Under 2005 och 2006 tog Geveran Trading emot strax över NOK 100 miljoner i utdelningar från Fredriksen-kontrollerade Aktiv Kapital. Skattemyndigheten drog då fem procent i källskatt. Fredriksen krävde att få pengarna tillbaka och vann. Det tog dock 14 månader innan pengarna betalades tillbaka, och det är för denna tid Geveran krävde kompensation.