Fredriksen förlorade mot Oslo Børs i första instans

Oslo Børs vann den första rundan i tvisten med John Fredriksens Seadrill om aktieköpet i Eastern Drilling 2006. Då betalade Seadrill NOK 92 per aktie vilket var NOK 32 lägre än ett konkurrerande bud från Ocean Rig, genom att utnyttja ett av Carnegie ordnat s k swap-avtal knutet till Eastern Drilling-aktien. Seadrill fick därmed kontroll i Eastern Drilling. Det godtog inte Oslo Børs som ansåg att Seadrill var budpliktigt och i stället tvingades företaget betala NOK 135 per aktie, vilket ökade priset med NOK 850 miljoner. NOK 135 var det pris Seadrill tidigare hade betalat i s k total return swap-avtal. Kärnfrågan är om Seadrill och Carnegie skall ses som en enhet eftersom Carnegie ordnade swap-avtalen. Det menar börsen och det är på grund av detta man hävdar budplikt. Enligt domaren i tingsrätten är detta ett mycket komplicerat mål och parterna fick stå för sina egna rättskostnader. Seadrill kommer med största sannolikhet att överklaga.