Fredriksen blir oljehandlare

John Fredriksen-kontrollerade Farahead Holding, med anknytning till Seatankers Management på Cypern, kommer att förvärva oljehandelsföretaget Arcadia Petroleum från Mitsui i januari nästa år. Någon köpesumma har inte offentliggjorts, men Arcadia – som handlar runt 800.000 fat per dag på den fysiska marknaden – redovisade en nettovinst på USD 57 miljoner för tolvmånadersperioden fram till sista mars i år. Mitsui kan komma att fortsätta utnyttja Arcadias tjänster under ett separat avtal.