Fredericias docka dockas

Fredericia Skibsværfts största docka kommer att dockas vid Odense Staalskibsværfts anläggning i Munkebo i Odense-fjorden, dit den bogseras kommande helg. Dockan havererade förra veckan och fick då också en spricka. Reparationsarbetena utförs av Fredericia Skibsværfts egen personal. Flytdockan, som har en lyftkapacitet på cirka 22.000 ton, köptes 1994 av Howaldtswerke i Kiel.