Fredericia-varvet flyttar till Lindø

Fredericia Skibsverft kommer att hyra in sig på Odense Staalskibsverfts anläggning på Lindø. Där kommer man att disponera totalt 100.000 kvadratmeter med dock-faciliteter och byggnader med kontor, verkstäder, omklädningsrum etc. Den 1 januari skall 50 procent av verksamheten vara överflyttad och året efter skall Fredericia Skibsverft, som byter namn till FAYARD, helt vara etablerat på Lindø. Man kommer att göra stora investeringar, hur stora vill man inte säga mer än att det rör sig om ett tresiffrigt miljonbelopp. Thomas Andersen på Fredericia Skibsverft säger i en kommentar att det också är viktigt att företagets 450 anställda följer med om förändringen skall bli en succé.