Fred Olsen döper om och förlänger kryssningsfartyg

Kryssningsfartyget Norwegian Crown, ägt av Fred Olsen Cruise Lines och bareboatchartrat av Norwegian Cruise Lines (NCL), kommer att döpas om till Balmoral och förlängas med trettio meter vid Blohm + Voss Repair GmbH i Hamburg. Förlängningen kommer att öka passagerarkapaciteten med 35 procent och ge fler hytter med balkong. Totalkostnaden för hela projektet, i detta ingår köpet av fartyget i fjol, uppgår till cirka USD 210 miljoner.