Franska färjor ligger fortfarande stilla

Det fackliga kravet på att de fyra fartygen i SeaFrance-flottan skall återuppta sina seglingar mellan Calais och Dover har avvisats av en fransk domstol. Därmed kommer färjorna sannolikt att fortsätta ligga upplagda åtminstone till den tredje januari när ett beslut väntas om personalkollektivets bud på rederier kan accepteras. För närvarande ligger de tre passagerarfärjorna i Dover och ett roro-fartyg i Dunkerque.Fartygen har legat stilla sedan den 15 november då rederiet bestämde att trafiken skulle suspenderas av säkerhetsskäl. Detta byggde man på att en anställd hotat att sänka fartygen om budet från DFDS och Louis Dreyfus accepterades.DFDS och Louis Dreyfus har, åtminstone för tillfället, dragit sig ur affären sedan man beslutat att inte lägga ett nytt bud. Nu riktas allt mer kritik mot facket, inte minst från regeringshåll, sedan de fackliga organisationerna vägrat samtala med den dansk/franska rederikonstellationen om deras ursprungliga bud.Personalkollektivets bud är nu det enda, men för att det skall lyckas krävs det stöd från franska staten.