Fotograf: VTT

Kategori: Fartygsutrustning

Framtidens brygga redan möjlig

Som arbetsplats är framtidens brygga intelligent och anpassar sig automatiskt efter vakthavande befälets preferenser. Den är en totalintegrerad informationscentral, där navigatörernas synsinne förstärks med hjälp av modern teknik.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]hjälp av modern teknik.

I Finland har den teknologiska forskningscentralen VTT och Rolls-Royce presenterat resultaten av ett gemensamt utvecklingsprojekt, där målet var att utveckla framtidens bryggkoncept. I konceptutvecklingen har man inte beaktat de begränsningar som gällande lagstiftning ställer.

Forskningsteamet tror att deras bryggdesign på konceptnivå kan bli verklighet om cirka tio år. I första hand har man fokuserat på bogserare, containerfartyg och offshoresupplyfartyg, men bryggan kan givetvis också anpassas för andra fartygstyper.

Projektet genomfördes inom ramarna för UXUS-projektet (User experience and usability in complex systems) 2012 till 2013 inom FIMECC (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) – ett kluster för strategisk spetskompetens inom metallindustri och konstruktion. Syftet var att kombinera upplevelsebaserad planering samt fördjupad psykologisk och funktionell analys av situationen för att utveckla användarupplevelsebaserade lösningar.

HUD

Bryggkonceptet är en visuell upplevelse, där man till och med har lånat en del idéer från avancerade simulatorer och datorspel. Bryggfönstren fungerar samtidigt som HUD (Head-Up_Display) där relevant data, som vakthavande befäl givetvis kan välja och placera enligt tycke och smak, projiceras. Antalet kontroller och reglage vid arbetsstationen har reducerats till ett minimum. På bogserarbryggan har till exempel befälhavaren i princip endast ett par touch screen, där alla system har integrerats, samt joysticks för manövrering vid sin arbetsstation. I stolen finns all utrustning för kommunikation integrerad.

Även på containerfartygets brygga har alla onödiga hinder eliminerats och konsolerna justeras automatiskt med användaren för bästa möjliga ergonomi. Bryggan har arbetsstationer för två navigatörer samt rorgängare i mitten.

Existerande teknologi

Det som man kallar HUD-assisterad navigering innebär bland annat att man vid dålig sikt eller mörker kan projicera färdvägen på fönsterrutan, liksom information och varningar om andra fartyg i området. Med hjälp av strategiskt placerade kameror kan man se ”genom” synhinder som däckslast av containrar eller bogservinschar. Om fartyget går i is så kan en analyserande funktion aktiveras, så att navigatören på fönsterrutan med enkel grafik ser vilken väg som rekommenderas genom isfältet. Nattetid eller vid dimma ger en värmekamera en bild av vad som döljer sig för det mänskliga ögat. 

Dessa är några av de egenskaper som VTT och Rolls-Royce tror att kan bli verklighet inom cirka tio år. Tekniken för detta existerar redan idag, försäkrar man.

– Största delen av elementen existerar redan, teknologiskt innehåller det inte mycket nytt. Nytt är hur de används, säger Iiro Lindborg från Rolls-Royce.

Däremot ansåg flera talare att man inte kan införa ny och revolutionerande teknik ombord på fartyg innan den har testats tillräckligt och visat sig vara tillförlitlig och säker.

Utvecklingsarbete nödvändigt

Även om existerande regelverk i flera sammanhang beskrevs som en av de främsta bromsande faktorerna för att snabbare kunna införa ny teknik på bryggor, var budskapet från Trafiksäkerhetsverket (Trafi) i Finland entydigt:

– Myndigheterna ser på detta väldigt positivt och vill möjliggöra utvecklingen. Utan dessa innovationer och denna utveckling blir det inte heller normförändringar. Och normerna ändras inte förrän det presenteras djärva lösningar som kan motivera detta. Jag håller med om att det av säkerhetsskäl inte lönar sig att installera den allra nyaste och icke testade utrustningen på en kommandobrygga. Det krävs också att aktörerna presenterar innovationerna öppet. Det finns nog utrymme för sådana presentationer exempelvis på IMO:s möten i London, påpekade direktör Sanna Sonninen på Trafi.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]