Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Framtiden osäker

Populära Birger Jarl i utredning angående brännbart material i fartygets inredning.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]l i fartygets inredning.

utredning Ånedin-Linjen hoppas på att snart 60-åriga Birger Jarl ska kunna fortsätta sin kryssningstrafik även efter sommaren. Annars blir det aktuellt att ersätta henne med ett nyare fartyg.

Återvänder till Stockholm

Den 15 augusti 2011 går Transportstyrelsens dispens ut för passagerarfartyget 

Birger Jarl. Detta innebär att hon åter-vänder till Stockholm från sin sista Mariehamnskryssning den 14 augusti. Därefter krävs någon typ av uppgradering för att hon ska få fortsätta i internationell trafik.

Vad det egentligen handlar om är att Birger Jarl har alltför mycket brännbart material i sin inredning. På uppdrag av Rederi Allandia AB håller SP Brandteknik därför på med en utredning, baserad på SOLAS Regel 17 ”Alternative design and arrangements”. Denna utredning ska 

vara klar senast i augusti 2011.

– Med största sannolikhet påbörjar vi därefter renoveringen med åtgärder för att få Birger Jarl att uppfylla SOLAS 74. Det gäller att finna en ekvivalent lösning till obrännbara material, säger Magnus Strauch, verkställande direktör för Rederi Allandia AB som äger Birger Jarl.

100 000 passagerare årligen

Ånedin Linjen förknippas väldigt starkt med sitt fartyg Birger Jarl, som utgör en bjärt kontrast till de stora färjorna och kryssningsfartyg som anlöper Stockholm i trafiken till Åland.

Magnus Strauch, lönar sig att satsa på en uppgradering av ett så gammalt fartyg?

– Det vet vi inte riktigt i detta skede. Det finns även annat tonnage som är intressant, men sedan gäller det att få henne fri från den trafik hon nu går i. 

Där kan det bli ett litet glapp mellan augusti och den dagen hon kan bli ledig.

Med Ånedin-Linjen kryssar årligen ca 100 000 passagerare. Av dem kommer ca 30 procent från Stockholmsområdet och resten från övriga delar av landet.

– Vi har hittat en egen nisch med våra pensionärer. Många av våra passagerare kryssar med oss flera gånger i månaden. Vi gör vårt yttersta för att få Birger Jarl att leva vidare en stund till i alla fall, säger Strauch.

Kulturhistoriskt värdefull

Transportstyrelsen har utfärdat sin 

dispens med ett tiopunkters program så att Birger Jarl att ska kunna fortsätta i sin trafik medan utredningen pågår.

– Den dispens som föreligger bygger på det arbete som hittills gjorts och vi har fått i uppdrag från rederiet att slutföra utredningen till i augusti, säger sektionschef Tommy Hertzberg vid SP Brandteknik, som ingår i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Att Birger Jarl är k-märkt som kulturhistoriskt värdefull sedan maj 2010 gör inte situationen lättare. Stora delar av inredningen är som ursprunglig och alltför stora ingrepp skulle onekligen påverka fartygets traditionella atmosfär.

– Problemet är att få ned risken till samma nivå som med brandhämmande material, säger Tomas Åström, chef för tillsynsenheten inom sjöfartsavdelningen vid Transportstyrelsen.

Någon förlängd dispens för Birger Jarl efter mitten av augusti tror han inte att blir aktuell.

– Vi har även pratat med våra finländska kolleger och de tycker inte att det är okej att hon seglar som hon gör idag. Som vi ser det nu är vi inte beredda att förlänga dispensen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]