Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Tank

Framtiden osäker för sargade SRAB

I ett pressmeddelande säger nu SRAB Shipping att kem- och produkttankfartygen Nordic Victory, byggd 2006, Nordic Glory, byggd 2007, samt Nordic Prima byggd 2008, kommer att överföras till den nye ägaren, Sirius Shipping, under maj.

Fartygen, som samtliga är på cirka 7 000 ton dödvikt, är i dag Malta-flaggade men kommer att skifta till dansk flagg under nya namn. Det var Ålandsbanken, som SRAB har stora skulder till, som sålde fartygen för att få in pengar.

”SRAB Shipping har nu träffat en uppgörelse med bolagets bank som innebär att den likvid som erhålls, vid försäljning av bolagets fartyg, i sin helhet används för amortering av bolagets samtliga banklån. SRAB kommer därefter inte att ha några kvarvarande skulder till banken”, skriver SRAB.

När leveransen av fartygen är genomförd kommer styrelsen att fatta beslut om det Stockholmsbaserade rederiets framtid. SRAB har numera endast intresse i två torrlastare, Union Moon och Union Topaz. Rederiet är minoritetsdelägare i fartygen via Norswede Shipping KS., ingångstagg

Ålandsbankens försäljning av SRAB Shippings tre kem- och produkttankfartyg till Sirius Shipping var ett mycket hårt slag mot det Stockholmsbaserade rederiets verksamhet. Rolf Hollmén, vd SRAB Shipping, kan idagsläget inte svara på hur framtiden för det ekonomiskt sargade rederiet ser ut.

– Vår huvudsakliga verksamhet har ju varit de här tre båtarna, och i balansräkningen har de utgjort tillgångssidan mer eller mindre. När allting har lagt sig och molnen skingrats får vi utvärdera om vi ska avveckla eller utveckla rederiet. I dagsläget vet jag inte förutsättningarna, säger Rolf Hollmén och tillägger:

– Skulle vi välja att köra vidare är det positivt att vi har haft ett gott samarbete med befraktare och management, infrastrukturen finns på plats.

Hur det blir med de två torrlastarna Union Moon och Union Topaz återstår att se.

–Vi får se hur vi gör med torrlastsidan, det hänger ihop med allt annat.

I mars var Union Moon inblandad i en kollision med Stena Lines Stena Feronia utanför Belfast. Union Moon som fick allvarliga skador ligger fortfarande vid kaj i Belfast.

– Eftersom det är rejäla skador får man utvärdera om det är ekonomiskt lönsamt att reparera båten, säger Rolf Hollmén.