Framgångsrik resa genom Nordostpassagen

Det ryska isbrytande containerfartyget Monchegorsk har återvänt till Dudinka i Sibirien efter en framgångsrik kommersiell provtur med last från Murmansk till Shanghai via Nordostpassagen.

Fartyget är byggt 2008 och ägs av det ryska gruvföretaget Norilsk Nickel. Monchegorsk uppges vara det första lastfartyget i rederiets flotta som seglar genom den östra delen av Nordostpassagen utan isbrytarassistans.

Monchegorsk ingår i en serie fartyg som har designats av Aker Arctic i Finland för att ersätta en tidigare finskbyggd serie arktiska lastfartyg av typen SA-15. Norilsk Nickel äger fem fartyg av samma typ som Monchegorsk och ett sjätte är under byggnad.