Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Container | Regelverk

Framgång för P3 i EU

EU-kommissionen anser inte att P3-samarbetet mellan flera containerjättar skadar konkurrensen.

P3-nätverket mellan Maersk Line, MSC och CMA CGM har nått en viktig framgång då EU-kommissionen meddelar att man inte kommer att utreda samarbetet av konkurrenshämmande skäl. 

Sedan tidigare har de tre containerrederierna gjort en egen utvärdering för att påvisa att nätverket inte bryter mot gällande konkurrenslagstiftning. Dock kommer kommissionen att följa P3-samarbetet för att se till så aktörerna uppfyller gällande lagstiftning.

Kina och Sydkorea

Den 24 mars i år godkände amerikanska U.S. Federal Maritime Commission P3 att verka i landet.

Enligt Maersk Lines marknadschef Vincent Clerc fortsätter man nu med att söka godkännanden från maritima myndigheter i Kina och Sydkorea.

2,6 miljoner teu

Det var den 18 juni 2013 som Maersk Line, MSC och CMA CGM officiellt gick ut med samarbetsplanerna.

P3-alliansen kommer att dela på fartyg, lastutrymmen och hamnfaciliteter. Den gemensamma samarbetsflottan kommer att uppgå till 225 containerfartyg med totalt 2.6 miljoner teu. Som exempel på alliansens omfattning anser bedömare att P3-samarbetet kommer att kontrollera 45-50 procent av all containertrafik mellan Asien och Europa samt 35 procent av den transatlantiska traden. 

I en pressrelease skriver P3 att man hoppas komma igång med trafiken hösten 2014.