Fraktfartyg utan växellåda – ur trafik

Fraktfartyget Trans Dania som transporterar papper kommer att vara ur trafik till början av februari 2009 efter stora problem med växellådan ombord. Efter ett besök på varvet i Frederikshavn tidigare i sommar fick fartyget problem med växellådan och togs tillbaka för reparation. Men problemen tog inte slut där. Leveranstid för en ny växellåda är 15 månader medan en reparation av existerande växellåda kan göras på nio månader. Trans Dania ligger nu därför upplagd i Frederikshavn. Fartyget ägs gemensamt av operatören Sea Trans, Bergen och en dansk tidningsutgivarorganisation. Fartyget används för att transportera papper till hela den danska pressen. Fartyg från Lehmann Rederei, Lübeck har chartras för att ersätta Trans Dania under tiden.