Fp: Bygg ut infarterna till Göteborgs hamn

Folkpartiet vill i en riksdagsmotion att staten ska satsa på förbättrad vägsträckning in mot Göteborgs hamn. Bakgrunden är, enligt fp, att hamnen är ett viktigt nav för sjötransporter till Göteborg och en stor del av Sverige. ”En framtida ökning av transporter från Norge kommer ytterligare att förstärka behovet av en ändamålsenlig trafiklösning”, står det i motionen. I förslaget utpekas Göta älv som en nyckelplats där en ny broförbindelse alternativt en tunnel måste byggas. I dagens läge, menar folkpartiet, går mycket tid och resurser förlorade genom långa köer som försenar transporter, arbetspendling och annan trafik. Motionen ingår i folkpartiets önskemål om att överlag underlätta för sjötransporter; partiet anser att sjöfart är en miljömässigt och ekonomiskt effektiv transportform, däri ligger också att hamnar och lastsystem fortlöpande måste moderniseras.