En produktionsanläggning för fossilfria bränslen ska byggas i Norrsundets Hamn.

Fotograf: MellanSveriges LogistikNav

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Fossilfri bränsleanläggning byggs efter förvärv

Nu ska en produktionsanläggning för fossilfria bränslen byggas i Norrsundets hamn. Bygget är möjligt efter att Colabitoil har förvärvat samtliga aktier i hamnen.

– Det här är en historisk dag – sedan vi startade Colabitoil 2013 har målet varit att skapa en produktionsanläggning för fossilfria bränslen. Jag är glad att vi nu kan fortsätta arbetet med miljöansökan, öka intensiteten med konceptdesignen och prekonstruktion av en produktionsanläggning, kommenterar Jan Nordlöf, grundare och styrelseordförande i Colabitoil i ett pressmeddelande.

Fortsätter med miljöansökan

Det förvärvade bolagets fastigheter i Norrsundets Hamn (Norrsundet i Gävle kommun) ligger i direkt anslutning till Colabitoils fastighet om 16,5 hektar, vilket medför att Colabitoil i och med affären förfogar över ett markområde på totalt 458,9 hektar.

Colabitoil har nu ett tillräckligt stort markområde för att fortsätta med miljöansökan för att bygga en produktionsanläggning för framställan av fossilfria bränslen (bensin, jetbränsle och diesel).  Målet är att Colabitoil skall ha en färdig anläggning i Norrsundet 2023, uppger bolaget i pressmeddelandet.

51 miljoner kronor

Köpeskillingen uppgår till 51 miljoner kronor som har finansierats med egna medel och externa lån om 45 miljoner kronor.

Tillträdet till Norrsundets Hamn AB och dess fastigheter sker den 1 september 2020.

Arbetet med den konceptuella designen av produktionsanläggningen är inne i en intensiv fas och beräknas vara klar under hösten.