Fosen kompenserar för sen leverans av skrov

Det första av två ro-pax-fartyg kommer att levereras till Stena RoRo den 12 juli. Leveransen är försenad en månad på grund av en sen leverans av skrovet från Baltiysky Zavod i St Petersburg. Det 212 meter långa skrovet bogserades från det ryska varvet till Fosen i slutet av januari, vilket innebar en försening på tre veckor. Skrovet hämtades innan det var färdigt på grund av att varvet inte kunde hålla tidsplanen och Fosen fick med hjälp av extra arbetskraft avsluta målning, rör- och stålarbete. Det andra ro-pax-fartyget skall levereras i november, men nytt leveransdatum är satt till mitten av januari 2007 på grund av att även detta skrov är försenat.