Fortum delar ut Neste-aktier – Marianne Lie in i styrelsen

Den finska energikoncernen Fortums styrelse föreslår att Neste Oil skall bli ett självständigt, börsnoterat, bolag. Detta skall ske genom att 85 procent av aktierna delas ut som aktieutdelning och 15 procent säljs till allmänheten. Efter detta kommer den finska staten att äga 50,1 procent av aktierna.Aktieägarnas nomineringskommitté förslår Marianne Lie, vd i Norges Rederiforbund och Matti Lehti, vd för TietoEnator som nya styrelseledamöter. Man föreslår också att styrelsearvodena fastställs till EUR 55.000 för ordförande, EUR 42.000 för vice ordförande och EUR 30.000 för övriga ledamöter samt ett mötesarvode på EUR 500. Bolagsstämman hålls 31 mars i Helsingfors.