Fortsatta problem med StatoilHydros frittfall-livbåtar

StatoilHydro fortsätter att ha problem med många av sina frittfall-livbåtar på riggarna. Det rör sig om allt från för svag motoreffekt för att klara framfart i sex meter höga vågor till skador efter fritt fall i fyra meter höga vågor. Problemen är så allvarliga att myndigheterna kan komma att stoppa operationer på Nordsjöfälten under svåra väderförhållanden. Allt började 2005 när dåvarande Statoil fann brister i livbåtarna. Därefter har man investerat NOK 200 miljoner i förbättringar. Trots detta fick 450 anställda på åtta Nordsjö-installationer evakueras i oktober förra året för att 39 livbåtar inte uppfyllde kraven. Livbåtarna skall klara fritt fall från 30–35 meters höjd med besättning ombord. Under vintersäsongen är våghöjden i genomsnitt fyra meter eller högre i sju dagar under en 10-dagarsperiod.