Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Fortsatt uppåt för APMT

Containerterminalen i Göteborg fortsätter gå bra och redovisar en volymökning på 110.000 TEU. Bland övriga godsslag i Göteborg planar det ut något.

Samtidigt som hamnkonflikten pågår för fullt i många hamnar passar Göteborgs Hamn på att skicka ut siffrorna för volymhanteringen i Göteborg 2018. 

Mer på järnväg

2017 var ett historiskt dåligt år för containerterminalen, med en minskning med 19 procent jämfört med 2016 då 798.000 TEU hanterades i hamnen. De nivåerna nådde man inte riktigt upp till 2018, men det var inte långt ifrån: 753.000 TEU hanterades förra året, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2017. Antalet containers som transporterades på järnväg ökade, enligt Göteborgs Hamns statistik, med 13 procent. 

Stabilt i Energihamnen

Energihamnen har de senaste åren haft en jätteuppgång. Även 2018 blev ett bra år med 23,4 miljoner ton energiprodukter, dock minskade man från föregående år med en procent. Även roro-trafiken minskade med en procent, från 593.000 roro-enheter till förra årets 584.000. Likaså nybilsvolymerna minskade med en procent till totalt 290.000 bilar. 

Fler kryssningar

Antalet passagerare minskade i Göteborg med tre procent till 1,67 miljoner medan kryssningsanlöpen ökade med åtta procent för 2018 till 43 stycken.