Fortsatt tungt för Transatlantic

Det fortsätter att blåsa motvind för Transatlantic och rederiet redovisar röda siffror för årets tre första månader. Resultatet efter skatt skrevs till –53 miljoner, jämfört med –3 miljoner i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 578 miljoner kronor (563 miljoner) och resultatet före skatt blev –65 miljoner kronor (–85 miljoner).– Inledningen av kvartalet har påverkats negativt av den svåra issituationen i Östersjön. Isläget har orsakat störningar i vår trafik och då speciellt inom division RoRo-Baltic men även de andra divisionerna har påverkats negativt. Det har i första hand inneburit lägre intäkter och högre bunkerkostnader som följd. Vi kan också konstatera att marknaden generellt inom Affärsområde Industrial Shipping kommer att vara fortsatt svag under året med pressade fraktrater, hård konkurrens och ett fortsatt överutbud av tonnage, säger vd Rolf Skaarberg och fortsätter:– För Affärsområde Offshore/Icebreaking har kvartalet också präglats av den svåra issitutationen i Östersjön. Samtliga tre isbrytare avropades av Sjöfartsverket för isbrytning. Förutom isbrytning har vissa av fartygen, verkat på en svag offshorespotmarknad i Nordsjön. Spotraterna i Nordsjön har passerat bottenläget och vi kan konstatera att raterna är på väg upp.