Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik

Fortsatt lägre farledsavgifter i Finland

Regeringen i Finland föreslår att en halvering av farledsavgifterna ska gälla även för 2018. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]älla även för 2018. 

I samband med sin budgetproposition för 2018 föreslår Finlands regering att halverade farledsavgifter ska gälla även för 2018. De nedsatta farledsavgifterna medför en indirekt kostnadsbesparing på 40 miljoner euro för näringslivet jämfört med normal taxa.

En temporär halvering av farledsavgifterna infördes ursprungligen för perioden 2015 till 2017 som kompensation för negativa effekter av svaveldirektivet.

De totala intäkterna för farledsavgifterna är 47,4 miljoner euro.

Sjöfartsstöd

I sin budgetproposition föreslår regeringen ett anslag på sammanlagt 3,36 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2018. Här ingår bland annat 101,4 miljoner euro i sjöfartsstöd för att förbättra konkurrenskraften för fartyg.

Stora farledsprojekt

Till de sjöfartsrelaterade posterna hör också en fördjupning av farleden till Nordsjö hamn i Helsingfors från 11 till 13 meter. Den totala kostnadskalkylen för projektet är 25 miljoner euro och beloppet ska fördelas jämnt mellan staten och Helsingfors hamn. Det finns även planer på att ansöka om cirka 5 miljoner euro i TEN-stöd för projektet. Syftet är att trygga de framtida verksamhetsförutsättningarna för containerfartygstrafiken till hamnen i takt med att fartygen växer i storlek. Projektets anslagsbehovet för 2018 är en miljon euro.

Farleden till Karleby hamn ska fördjupas från 13 till 14 meter och samtidigt förbättras. Projektet är kopplat till fördjupnings- och utvidgningsarbeten i Karleby hamn. De totala kostnaderna för farledsprojektet beräknas till 45 miljoner euro. Kostnaderna ska fördelas mellan staten och Karleby stad. Anslaget för 2018 föreslås till 15 miljoner euro.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]