Inom loppet av bara några veckor startades två nya linjer till Polen från Sverige i våras, Lakeway Link från Södertälje till Gdynia och Finnlines från Malmö till Swinoujscie.
Lakeway Link bildades förra året av Wallenius och Greencarrier. Rederiet har satsat på svensk flagg för fartyget Lakeway Express med hemmahamn Västerås. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Reportage | RoRo

Fortsatt högtryck till Polen

Nytt tonnage, ökad kapacitet med fler fartyg samt två nystartade linjer bara under våren 2024. Intresset för att bedriva roro- och ropaxtrafik mellan Sverige och Polen fortsätter att slå nya rekord. Men samtidigt hårdnar konkurrensen.
Tisdagen den 28 maj 2024 kom så dagen som Finnlines väntat på i många år. Det var då rederiets nya linje mellan Malmö och Swinoujscie i Polen kunde invigas.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]edriva roro- och ropaxtrafik mellan Sverige och Polen fortsätter att slå nya rekord. Men samtidigt hårdnar konkurrensen.”} /–>

Tisdagen den 28 maj 2024 kom så dagen som Finnlines väntat på i många år. Det var då rederiets nya linje mellan Malmö och Swinoujscie i Polen kunde invigas.

Ett hundratal inbjudna gäster klev ombord på svenskflaggade ropaxfartyget Finnfellow i Malmö hamn tidigt på morgonen för att vara med om en historisk bandklippning. Med var sin sax i hand klippte befälhavare Jesper Axelsson, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Finnlines vd Tom Pippingsköld de blågula och rödvita banden som satts upp i fartygets restaurang.

– Det tog fyra till fem år att komma hit och öppna den här nya linjen, men nu är vi här och har trafikerat under ett par veckor. Och det har börjat jättebra, sa Tom Pippingsköld under sitt invigningstal.

Finnlines är långt ifrån ensamma om att just nu ha ögonen på Polen. Bara en vecka tidigare, den 21 maj, gjorde rorofartyget Lakeway Express sin första resa mellan Södertälje och Gdynia. Det är det nystartade rederiet Lakeway Links svenskflaggade fartyg, ett rederi som bildats som en joint venture mellan två av Sveriges tyngsta aktörer inom logistik och shipping, Greencarrier och Wallenius.

– Vi ser väldigt positivt på det här och vi tror att detta är ett koncept som kommer att bli vinnande fram-över, säger Göran Söderdahl, tillförordnad vd för bolaget.

En av Europas snabbast växande ekonomier

Färjetrafiken mellan Sverige och Polen har vuxit med fler fartyg, nya linjer och rekordvolymer år efter år. Utvecklingen är nära sammankopplad med den polska ekonomin som har fortsatt att vara en av de snabbast växande inom EU. Fram till pandemiåret 2020 hade Polen en oavbruten BNP-tillväxt på nära 150 procent totalt under 28 år från landets demokratiska frigörelse år 1989, vilket är mer än något annat land i Europa. Enligt den svenska ambassaden i Polen växte den svenska exporten till Polen med nära 50 procent mellan 2008 och 2018 och det finns idag cirka 700 svenska företag representerade på den polska marknaden.

Eftersom avståndet är så kort mellan Sverige och Polen har roro- och ropaxsjöfarten blivit central för handelsrelationerna mellan länderna med Trelleborg, Ystad, Karlskrona och Nynäshamn som svenska hamnar, samt Swinoujscie, Gdynia och Gdansk som hamnar i Polen.

Flertal nybyggen senaste åren

Stena Line har drivit trafik mellan Karlskrona och Gdynia i över 25 år och satte så sent som under 2022 och 2023 in de båda E-flexernybyggena Stena Estelle och Stena Ebba på linjen med en kapacitet på 3 600 längd-meter, vilket innebar en kapacitetsökning med 60 procent på fraktsidan och 30 procent på passagerarsidan jämfört med tidigare färjor.

I januari 2014 startade TT-Line sin första linje till Polen mellan Trelleborg och Swinoujscie och erbjuder idag upp till tio avgångar per vecka med ett flertal av rederiets fartyg.

Sedan februari 2007 har det statligt ägda polska rederiet Unity Line trafikerat mellan Trelleborg och Swinoujscie och enligt Trelleborgs hamn har deras volymer ökat med drygt tio procent per år sedan starten. De trafikerar med fyra fartyg, Copernicus, Wolin, Gryf samt Epsilon som de satte in på linjen så sent som i januari i år som ersättning för Galileusz, vilket innebar en fördubblad kapacitet. Dessutom kommer rederiet att sätta in två LNG-drivna nybyggen på linjen år 2025 och 2026 med en kapacitet på 4 100 lastmeter och plats för 400 passagerare.

I slutet av juli kommer Polferries att sätta in nybygget Varsovia på linjen mellan Ystad och Swinoujscie. Fartyget kommer att ersätta två av de befintliga fartygen på linjen. Bild: Polferries

I Ystad har det bedrivits färjetrafik till Polen i över 55 år. Under 2021 öppnades två nybyggda färjelägen som möjliggör för fartyg upp till 240 meter att anlöpa hamnen. Förutom Unity Line trafikerar även Polferries i Ystad till Swinoujscie, det andra av de två statligt ägda polska rederierna. Totalt sex färjor seglar mellan Ystad och Swinoujscie, Unity Lines Skania, Polonia och Galileusz samt Polferries färjor Cracovia, Mazovia och Baltivia. I sommar kommer Polferries att ersätta ett av fartygen med ett nybygge i form av det långtidschartrade Visentinibygget Varsovia som har kapacitet för 920 passagerare och 2 940 filmeter.

Från Nynäshamn seglar Polferries med dagliga avgångar till Gdansk med fartygen Wawel och Nova Star.

Ser det inte som tuff konkurrens

Med så många fartyg i trafik till Polen från i huvudsak hamnarna i södra Sverige ser det ut att kunna bli en tuff konkurrens som Grimaldiägda Finnlines nu ger sig in i genom starten av linjen från Malmö till Swinoujscie. Men på rederiet ser man snarare stora möjligheter.

– Vi är inte ensamma, men vi menar att vår stora fördel är att vi går till en storstad vid E6:an, de andra rederierna går till mindre städer. Från Malmö är det enkelt att fortsätta över bron till Köpenhamn och därmed når man en miljonstad. Denna rutt är den tredje maritima bron som vi upprätthåller för svensk export och import, vilket stärker Sveriges försörjningstrygghet, säger Tom Pippingsköld.

 • Finnlines nya linje till Polen opereras av ropaxfartyget Finnfellow. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Fartyget avgår från malmö hamn varje dag under morgonen. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Finnfellow byggdes 2000 för Stena RoRo som Stena Britannica. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Finnfellow är 188 meter lång och har kapacitet för 440 passagerare och drygt 3.000 lastmeter. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Rederiet utesluter inte att på sikt sätta in ytterligare ett fartyg på linjen för att kunna erbjuda två dagliga avgångar. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Finnfellows befälhavare Jesper Axelsson till vänster klippte bandet tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö och rederiets vd Tom Pippingsköld till höger. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Finnfellow under avgång från Malmö. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Antonio Raimo, Finnlines linjechef för den nya trafiken till Polen, menar att de olika koncepten som rederierna har snarare kommer att komplettera varandra. 

– Vi ser det lite som att vi kompletterar marknaden för att få den att kunna växa ytterligare, vilket betyder att det inte enbart handlar om strikt konkurrens. Vi använder exempelvis en egen terminal i Swinoujscie så vi tar inte något ifrån de andra. Vi tror att detta kommer att utveckla hela Swinoujscie-regionen ekonomiskt.

I nära fem års tid har Finnlines arbetat med att få igång den nya trafiken. Osäkerheten på när den skulle kunna komma igång berodde bland annat på trafiksituationen i Swinoujscies hamn, vilket fördröjde trafiktillståndet.

– De hade redan tolv fartyg som anlöpte hamnen dagligen så det fanns en tydlig flaskhals som var nådd. Men hamnen har investerat för att kunna utöka kapaciteten och det var det som gjorde att det drog ut på tiden för oss, säger han.

”Vi bedömer att det kommer vara en växande efterfrågan här och en positiv utveckling”


Antonio Raimo, Finnlines linjechef för Polenlinjen.

Redan efter de första veckorna är rederiet nöjda med volymerna på Finnfellow och räknar med fortsatt växande volymer i framtiden. 

– Vi bedömer att det kommer vara en växande efterfrågan här och en positiv utveckling, säger Antonio Raimo.

Rederiet utesluter inte att på sikt sätta in ytterligare ett fartyg på linjen för att kunna erbjuda två dagliga avgångar, en på morgonen och en på kvällen.

– För den här typen av trafik har vi tydligt sett att kunderna efterfrågar en högre frekvens. Och om marknaden utvecklas så som vi hoppas kommer vi absolut att sätta in ytterligare tonnage när tiden är rätt. Vi har frågan på vår agenda, säger Antonio Raimo.

Lakeway Link ensamma med rent roro-koncept

Nära 60 mil nordöst från Malmö ligger Södertälje, hamnen för den andra linjen till Polen som startats i vår. Istället för en seglingstid på nio timmar likt Finnlines linje tar resan 22 timmar för Lakeway Express till Gdynia. Men där är konceptet inte anpassat för chaufförsbunden trafik, snarare för trailer-, projektlast- och mafi-transporter. Den typen av renodlat rorokoncept är Lakeway Link ensamma om när det gäller linjetrafiken mellan Sverige och Polen. 

– Fördelen som vi ser med det här konceptet och som talar stort för det är den stora chaufförsbristen som gör att åkerierna inte vill ha sina chaufförer sittande på färjor. På det här sättet kan de istället köra trailern till hamnen i Polen och sedan plockar ett åkeri upp den i Södertälje för de sista milen ut i Mälardalen, säger Göran Söderdahl, vd på Lakeway Link. 

Det var under våren 2023 som Wallenius och Green-carrier startade projektet med det nya rederiet vars grundtanke är att få bort tung trafik från vägarna och därmed minska klimatavtrycket. Det är mer eller mindre samma tanke som låg bakom Gotlandsbolagets satsning på Hansa Destinations från Nynäshamn till Rostock, en trafik som dock lades ner i slutet av 2022 efter 1,5 år på grund av för låga volymer. Men Göran Söderdahl låter sig inte bli avskräckt.

– Framför allt talar den växande chaufförsbristen för att vi ska lyckas. Sedan tror vi att Södertälje är ett bra område för detta med stora logistikområden i exempelvis Almnäs. 

Att det blev Polen var heller ingen slump.

– Vi valde att gå till Polen dels eftersom det är en bra korridor för gods som ska vidare, exempelvis till Rumänien. Dessutom är Polen ett land där det händer väldigt mycket nu, säger han.

 • Lakeway Express byggdes 1999 på det tyska varvet J.J. Sietas KG i Hamburg som Miranda för Godby Shipping AB. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Fartyget har kapacitet för 1.625 filmeter last eller ungefär 108 trailrar. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Lakeway Express är fullt utrustad för att kunna hantera trailers, projektlaster och mafi-transporter. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Resan mellan Gdynia och Södertälje tar 22 timmar. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
 • Inom loppet av bara några veckor startades två nya linjer till Polen från Sverige i våras, Lakeway Link från Södertälje till Gdynia och Finnlines från Malmö till Swinoujscie.
  Lakeway Link bildades förra året av Wallenius och Greencarrier. Rederiet har satsat på svensk flagg för fartyget Lakeway Express med hemmahamn Västerås. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

  Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Miljöbränsle och svensk flagg ger kunder

När projektet med att bredda Södertälje sluss är färdigt till år 2026 är planen att Lakeway Link ska trafikera även till Västerås.

– Det kommer att göra produkten ännu mer attraktiv, säger han.

Göran Söderdahl menar att starten för Lakeway Link har varit bra, även om de också skulle önska att det var större lastvolymer ombord redan från början.

– Vi har last med oss, men vi väntar med spänning på mer så klart. Det tar tid för kunderna att ställa om sina flöden, men vi tror ändå på en positiv utveckling och hittills har vi fått en väldigt bra feedback från kunderna.

Rederiet har satsat stort på en hög miljöprofil, bland annat genom ett partnerskap med ScanOcean kring ett nytt marint bränsle kallat B15-DMA med 15 procent förnybart innehåll. Dessutom menar Göran Söderdahl att fartygets svenska flagg redan genererat positiva effekter.

– Vi har exempelvis en kund som kommer att skeppa med oss eftersom vi har svensk flagg. Man ser att vi tar ett socialt ansvar, säger han.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]