Fortsatt god vinst för Torm

Dampskibsselskabet Torm rapporterar en vinst före skatt på DKK 422 miljoner för första kvartalet, inklusive en vinst på DKK 113 miljoner från försäljningen av två fartyg, ”Torm Hilde” och ”Torm Margrethe”. Torm räknar med att intäkterna ligger kvar på samma nivå under resten av året och man förväntar en vinst på DKK 960 – 1.020 miljoner för helåret. Under andra kvartalet har man sålt ytterligare två fartyg och gjort en försäljningsvinst på DKK 116,5 miljoner.