Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Tank

Fortsatt förlust för Pallas

Göteborgsbaserade Pallas Group gör ett rörelseresultat på SEK -8,4 miljoner för det brutna räkenskapsåret juli 2011 till juni 2012, jämfört med -12,7 miljoner föregående räkenskapsår. Nettoomsättningen ökar från 37,7 miljoner till 42,5 miljoner. Det negativa resultatet förklaras blanda annat av ett avblåst företagsförvärv som medförde 3,2 miljoner i advokat- och revisorskostnader, bunkernybygget Pallas försenade leverans och lägre timecharterhyra för torrlastaren Pallas Ocean. För den senare pågår förhandlingar med Thun, som chartrar fartyget, om att förbättra lönsamheten. De två andra fartygen Pallas och Pallas Glory visar dock svarta siffror, för det senare ingick rederiet nyligen ett timecharteravtal med Bunkers Gibraltar Ltd värt SEK 75 miljoner.Pallas Group som driver en flotta om tre fartyg har under perioden tecknat en avsiktsförklaring med Akdeniz Shipyard om ett nytt avancerat bunkerfartyg.Bolaget har sedan tidigare beslutat att avyttra dotterbolagen Pallas Oil AB och Pallas Investment Kredit AB för att renodla verksamheten mot shipping.