Fortsatt befälsbrist i världen

Det finns 466.000 befäl och 721.000 manskap tillgängliga för världshandelsflottan (exklusive intendenturen). Det framgår av ISF:s/BIMCO:s Manpower Update 2005, där man drar slutsatsen att bristen på befäl uppgår till 10.000 medan manskapssidan har ett överskott på 135.000. Att den rapporterade befälsbristen är mindre än år 2000 innebär dock inte att den är mindre allvarlig. En del av skillnaden beror enligt ISF/BIMCO på förbättrade rapporteringsrutiner, samtidigt som östeuropeiskt befäl kommit ut på den kommersiella marknaden sedan de statskontrollerade flottorna minskat i omfattning. För specialtonnage och i vissa befattningar är situationen besvärlig. Dessutom är inte allt befäl tillgängligt för hela flottan av flera skäl, som skilda kulturer, språksvårigheter, brist på internationell erfarenhet och krav på viss nationalitet för anställning på fartyg flaggade i vissa länder. Tillgången på befäl ökar framför allt i Fjärran Östern, Indien och Östeuropa. Den ökade utexamineringen av befäl i Kina har dock huvudsakligen svalts av uppbyggnaden av den nationella flottan. Världshandelsflottan fortsätter dock att vara rejält beroende av befäl från OECD-länderna. Medelåldern bland dessa är dock hög, med över 25 procent äldre än 50 år och betydligt fler än hälften över 40 år.I en prognos uppskattar man att bristen på befäl ökar till 27.000 år 2015 samtidigt som överskottet på manskap stiger till 167.000.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]