Fotograf: KBV

Försvarskraven ökar på KBV

Kustbevakningen ska spela en viktig roll i uppbyggnaden av totalförsvaret och kraven ökar på myndigheten. Därför behöver KBV anställa fler och äskar nu om höjda anslag.  

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nu om höjda anslag.  

Kustbevakningen ska bidra mer nationellt och internationellt, både inom totalförsvaret och inom EU:s ökande samarbete kring gränskontrollerna. 

Därför behöver myndigheten förstärka med 150 årsarbetskrafter under kommande treårsperiod och kräver i sitt budgetunderlag för 2021–2023 att anslagen ökar med 48 miljoner från år 2021, ytterligare 57 miljoner från år 2022 och i tillägg till det 37 miljoner från 2023. 

Totalt innebär det en ökning av anslaget med 142 miljoner kronor från och med år 2023.

Mer personal

Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör, säger att det handlar om tvingande och utökade krav på samarbeten.

– Merparten av personalförstärkningen är operativ personal. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och med sin kompetens kombinerar de räddningstjänst och brottsbekämpning i maritim miljö. Att investera i medarbetare är det effektivaste sättet att öka förmågan och svara upp mot de önskemål och krav som ställs på myndigheten, konstaterar hon i ett pressmeddelande.

Mer pengar behövs

Kustbevakningen uppmärksammar samtidigt regeringen på att anslagsramen för perioden 2024 och framåt också kommer att behöva ökas.

Även inom andra områden än totalförsvar och gränskontroll finns nämligen höga förväntningar på Kustbevakningens resurser. Polismyndigheten och Tullverket växer och Kustbevakningen biträder och avlastar dessa myndigheter genom att utföra många av deras uppgifter till sjöss. När polisen och tullen växer är det sannolikt att efterfrågan på samverkan ökar.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]