Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Myndigheter

Försvaret upphandlar sjötransporter med Finland

Försvarsmakterna i Sverige och Finland samt vissa svenska myndigheter gör en gemensam upphandling av fartygskapacitet för svenskt totalförsvar och Finlands försvarsmakt.
Sveriges försvarsmakt, Energimyndigheten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Polismyndigheten, Trafikverket samt Utrikesdepartementet upphandlar gemensamt med Finlands försvarsmakt fartygskapacitet i kust- och närsjöfart.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Polismyndigheten, Trafikverket samt Utrikesdepartementet upphandlar gemensamt med Finlands försvarsmakt fartygskapacitet i kust- och närsjöfart.

Försvarsmakten uppger att upphandlingen omfattar fartygskapacitet i kust- och närsjöfart genom resebefraktning, tidsbefraktning, bareboatbefraktning samt viss linjetrafik. Upphandlingen avser att säkerställa tillgång till ro-ro-fartyg, bil- och passagerarfärjor, torrlastfartyg och tankfartyg.

Under hösten 2022 planerar Sveriges försvarsmakt tillsammans med vissa svenska totalförsvarsmyndigheter att genomföra ytterligare en upphandling av fartygskapacitet, med fokus på passagerar- och godstransportfartyg samt olika typer av arbetsfartyg i skärgårdstrafik och på inre vattenvägar.

Den nu inledda upphandlingen genomförs som ett selektivt förfarande enligt lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. I det första steget bjuds potentiella leverantörer in att ansöka om att delta i upphandlingen. Sista dag att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen är 18 november 2022.

I det andra steget bjuds leverantörer den 23 november in att lämna anbud. Sista dag att inkomma med dessa är 23 december 2022 och enligt tidplanen ska tilldelning av ramavtal ske den 30 december.

För den sammanlagda avtalsperioden inklusive eventuella tidsoptioner på totalt sju år uppskattar Försvarsmakten det totala värdet av upphandlingen till 21 miljoner euro och takvolymen till 30 miljoner euro.

Syftet med denna upphandling är, enligt Försvarsmakten, att kontraktera kompetenta leverantörer som tillhandahåller efterfrågade tjänster på ett kvalificerat och flexibelt sätt, säkerställa tillgängligheten till fartyg, besättning och rederipersonal i samtliga beredskapsnivåer (normalläge, säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp), skapa förutsättningar för försvarsmakterna i Sverige och Finland att tillsammans med civila leverantörer planera och genomföra övningar samt att utnyttja konkurrensen på marknaden för att göra en god affär med fokus på effektivitet, robusthet och redundans.

Sveriges försvarsmakt leder arbetet och genomför upphandlingen. De leverantörer som tilldelas ramavtal kommer dock att ingå ramavtal med både Sveriges och Finlands försvarsmakter. Förutom försvarsmakterna, deltar tidigare nämnda svenska myndigheter i upphandlingen avseende resebefraktning, tidsbefraktning och bareboatbefraktning. De blir avropsberättigade till det eller de ramavtal upphandlingen resulterar i.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]