Marinchef Ewa Skoog Haslum, Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson och konteramiral Jens Nykvist.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Säkerhet

Försvaret i fokus på höstmötet

Förbered er för att kunna upprätthålla verksamheten vid störningar, var det övergripande budskapet till sjöfarten från Försvarsmakten och MSB under Svensk Sjöfarts höstmöte.

Runt 140 personer var anmälda till branschorganisationen Svensk Sjöfarts höstmöte i Göteborg. Temat för dagen var totalförsvarets uppbyggnad och dess betydelse för sjöfarten. Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson slog i sitt inledningstal fast att sjöfarten är avgörande eftersom Sverige i transportsammanhang är en ö.

–  Vi måste se till att ha kompetens och förmåga att säkerställa vår varuförsörjning, sa han och tog upp ett antal åtgärder som Svensk Sjöfart pekat ut som angelägna för att klara detta.

Ha en plan B

Konteramiral Ewa Skoog Haslum, marinchef inom Försvarsmakten, talade om vikten av att förbereda sig för en störd miljö där exempelvis GPS:en inte fungerar. Det är också viktigt att öva tillsammans. 

– Vår stora utmaning är att skapa tillräcklig robusthet i systemet för att kunna ta en smäll och komma upp på banan igen. Ingen annan kommer att lösa saker åt oss, sa hon. 

För sjöfarten kan det handla om att ha en plan B.

– Tänk reserv. Det kan låta tråkigt och dyrt men vi måste göra det, sa Ewa Skoog Haslum.

Varmt välkomnande

Konteramiral Jens Nykvist, militär representant i Natos militärkommitté, har sitt kontor i närheten av Natos högkvarter i Bryssel. Han berättade att Sverige fått ett varmt välkomnande där sedan ansökan lämnades in.

– Vi ses som en kraft att räkna med. Nato blir starkare med Sverige och Finland och det är många som tittar på oss, sa han.

Även Kristina Sundholm, enhetschef på MSB, pratade om beredskap för olika samhällsstörningar. 

Ett sätt att bidra till totalförsvaret är att se till att det civila samhället fungerar i kris eller krig. 

– Basen i det civila försvaret är samhällsviktig verksamhet. Transporter, inklusive sjötransporter, är just en sådan viktig samhällsfunktion som ska upprätthållas och säkerställas, sa hon. 

  • Riksdagspolitikerna Jan Riise (MP), Sara-Lena Bjälkö (SD), Alexandra Anställ (M) och Aylin Fazelian (S).

    Fotograf: Klara Johansson

  • Kristina Sundholm, enhetschef vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

    Fotograf: Klara Johansson

Företagen allt viktigare

Näringslivets roll i försvarsberedskapen blir enligt Kristina Sundholm allt viktigare. Företag och myndigheter behöver jobba tillsammans.

– Företagen behöver rigga för alternativ som säkerställer att de kan leverera sina tjänster och upprätthålla sin verksamhet även under störning, sa hon och fortsatte: 

– Tidigare har vi pratat om Just In Time. Nu är det Just In Case som måste vägleda oss.

Dagen avslutades med en panel där riksdagspolitikerna Alexandra Anställ (M) och Sara-Lena Bjälkö från försvarsutskottet och Aylin Fazelian (S) och Jan Riise (MP) från utbildningsutskottet deltog.

Läs mer om höstmötet i nästa nummer av Sjöfartstidningen, nummer 12 som kommer 23 december.