Första privata lotsningsbolaget bildat i Danmark

Den första danska lotsservicen i privat regi har nu etablerats i Fredericia. Åtta tidigare lotsar från lotsdistriktet Fjord & Bælt har bildat bolaget Danish Pilot Service A/S och erbjuder lotsningstjänster till och från flera danska hamnar. Man har däremot inte tillstånd för långlotsningar av fartyg i transit genom danska vatten. Innan starten har man öppnat kontor i Fredericia och köpt in båtar. Just nu har man tre båtar och ett samarbete med supplybåtföretaget Beltservice i Kalundborg. Enligt företaget har starten varit mycket lyckad och man har tagit över de flesta kunderna i Fredericia från den statliga lotsservicen.