Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Specialfartyg | Utbildning

Första Polar Code-kursen på Aboa Mare

Den Polar Code-kurs som på måndagen löpte av stapeln på sjöbefälsskolan Aboa Mare i Åbo torde enligt skolan höra till de första i världen.

Aboa Mare inledde på måndagen sin första Polar Code-kurs. Kurserna leds av Ahti Hyppönen på Aboa Mare, som tror att den hör till de allra första kurserna av detta slag.

– Jag känner åtminstone inte till att det skulle ha arrangerats en Polar Code-kurs någon annanstans innan denna, säger Ahti Hyppönen till Sjöfartstidningen.

Kombinerad kurs

Den kurs som körde igång på måndagen är en femdagars kombinerad basic-advanced level-kurs med sammanlagt tre dagar teori och två dagar simulatorkörning. Dessutom erbjuder Aboa Mare separata tredagars basic- eller advanced-kurser. Dessa kommer att arrangeras regelbundet.

– Vi har för närvarande inbokat fyra kurser som är förhandsbeställda av rederier. De öppna kurserna med deltagare från många olika rederier börjar rulla på i november, säger Ahti Hyppönen.

Beror på isförhållandena

Ahti Hyppönen berättar att det i den kommande Polar Code-konventionen ingår bestämmelser om obligatorisk utbildning. Dess omfattning beror på isförhållandena.

– Om man kör i helt öppet vatten krävs ingen specialutbildning och om mindre än en tiondel av havsytan är istäckt är basic level tillräcklig. Om det finns mer is måste åtminstone befälhavaren och överstyrman ha gått advanced level-kursen och de övriga styrmännen basic. För att gå genom advanced level så måste basic kursen vara avklarad. Alla deltagare får ett kurscertifikat efter fullgjord kurs. För att gå igenom advanced level krävs dessutom erfarenhet av navigation i polarområden eller motsvarande.

Lång erfarenhet

Aboa Mare har tio års erfarenhet av att arrangera kurser i isnavigering.

– Denna kurs är helt ny och bygger på Polar Code och STCW-kraven. Den fokuserar på polarområdena, medan våra tidigare kurser i första hand har handlat om isnavigering på Östersjön, förklarar Ahti Hyppönen.

Han säger att isförhållandena är betydligt svårare i polarområdena än på Östersjön, inte minst på grund av flerårig is.

– Polar Code omfattar både de nordliga och sydliga polarområdena. I norr är det främst nordväst- och nordostpassagen, Grönland och Spetsbergen som är aktuella. Flerårig is är betydligt hårdare och tjockare än isen på Östersjön.

Satsar på is

Micael Vuorio, Training Director på Aboa Mare, berättar att is är ett specialområde som Aboa Mare satsar stort på. Tillsammans med ett antal samarbetspartners håller man på att bygga upp Aker Arctic Ice Simulator inom projektet Arctic Simulator Training Program (ASTP). Dessutom samarbetar Aboa Mare med ABB för simulering av användning av Azipod i is.

– Den nya issimulatorn är fortfarande under utveckling, men kan redan i dagsläget användas. Just nu används den för att utbilda befäl till den nya isbrytaren Polaris, säger Micael Vuorio.

IMO International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code) väntas träda i kraft den 1 januari 2017. Förutom utbildning omfattar den fartygsdesign och utrustning, SAR och miljöskydd.