Första nybygget levererat till Svithoid Tankers

Svithoid Tankers har tagit leverans av sitt första nybygge Vedrey Tora i Tallinn. På rederiet uppger man att produkt- och kemikalietankern initialt under en inkörningsperiod kommer att sysselsättas på spotmarknaden där intjäningen för närvarande är god. Därefter går hon in på en sjuårig tidsbefraktning till JamesFisher Everard.