Första nya Sundsbussen anlände till Helsingör

Den första av de nya passagerarfärjorna i Ace-Link (tidigare Sundsbussarna) har slutligen anlänt till Helsingør. Fartyget Simara Ace, anlände i går från Gdansk, Polen, där det har byggts av Remontowa-varvet. Simara Ace kommer bli det första nybyggda fartyg som sätts i trafik sedan 1981, då Pernille levererades. Fartyget är danskflaggat med Helsingör som hemmahamn. Nästa vecka kommer fartyget att göra provturer för att trimma in personalen. Planen är att fartyget officiellt ska namnges den 29 november och börja trafikera den 1 december. Simara Ace är nästan dubbelt så stort som de äldre fartygen och har kapacitet för nästan 600 passagerare. Sedan 2006 har Sundsbussarna ägts av Eitzen Group och har fått ett nytt namn: Ace-Link efter ägaren Axel Camillo Eitzen.