Första dockningen på Fayard

Fayard, tidigare Fredericia Skibsværft, har haft sin första dockning på den nya anläggningen i Lindø. I måndags anlände det svenskflaggade roro-fartyget Stena Forerunner från Travemünde för reparation av propellerhylstätningar, thrustrar samt målerijobb.Torrdockorna på varvet har inga viktbegränsningar och kan docka fartyg med en längd på upp till 303 meter och bredd på 45 meter. Man har också anläggningar för att ta hand om slopavfall från lastutrymmen och maskinrum. Nästa fartyg att dockas är isländska containerfartyget Dettifoss.