Första bilfartyget i Sillamäe

Den 1 november lossade stuveribolaget Silsteve det första bilfartyget i Sillamäe hamn. Grimaldi Group:s Grande Italia på 13.500 dwt avlämnade 3.196 bilar från Västeuropa för trailertransport vidare till Ryssland. Silsteve lossade 200 bilar per timme och lagerförde dessa för vidare transport till Sillamäes frizon.