Första aktieutdelningen för Bluewater

Det norska marina försäkringsbolaget Bluewater Insurance kommer att betala aktieutdelning för första gången någonsin, NOK 3,75 per aktie eller totalt NOK 42 miljoner, efter ett mycket starkt fjärdekvartal som dock följde på ett tredjekvartal med höga försäkringskrav. Skadeutbetalningar för egen räkning jämfört med premieintäkter för egen räkning var 67,7 procent under det fjärde kvartalet och 73 procent för hela året. Målet är att ligga under 70 procent för att bibehålla en god lönsamhet. Premieintäkterna för 2006 blev NOK 301 miljoner, en ökning med 40 procent jämfört med 2005.