Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Förslag till Eco-bonussystem klart

Trafikanalys har publicerat sin utredning om ett svenskt Eco-bonussystem för att flytta över godstransporter från väg till sjöfart.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rån väg till sjöfart.

I utredningen föreslår Trafikanalys att stöd ska kunna utgå till sökanden som visar projekt som leder till överflyttningar av gods och som efter maximalt tre års stödperiod är ekonomiskt bärkraftiga.

30 procent

Utredarna föreslår att stödet antingen täcker upp till 30 procent av driftskostnaderna för sjöfartsrutten, eller upp till tio procent av kostnaderna för investering i omlastningsutrustning för projektet. Trafikanalys bedömer att en rimlig budget för hela Eco-bonussystemet är cirka 30 miljoner kronor per år.

En överflyttning från väg till sjöfart innebär, enligt Trafikanalys beräkningar av trafikslagens marginalkostnader, för koldioxiden en halvering av koldioxidutsläppen för varje tonkilometer som flyttas över. Räknas alla externa effekter, innebär en överflyttning från väg till sjöfart att de externa effekterna minskar med cirka 70 procent för varje tonkilometer som flyttas över.

Flera villkor

För att komma ifråga för Eco-bonusstöd, utformat i linje med Trafikanalys förslag, ska ett antal villkor uppfyllas.

De följer i princip EU-kraven och innefattar bland annat att stödet måste avse nya eller uppgraderade intermodala rutter med anlöp av minst en svensk hamn. Initiativet ska leda till överflyttning från väg till sjöfart och det får inte vara ekonomiskt bärkraftigt utan stöd. Däremot bör ekonomisk bärkraftighet nås senast efter tre år, då stödet upphör.

Stödet ska primärt ges till redaren som i sin tur kan välja att lämna vidare till transportköparen. 

Fördjupad genomlysning

Vice vd Rikard Engström på Föreningen Svensk Sjöfart anser att det är mycket bra att regeringen gav Trafikanalys i uppdrag att se på möjligheterna att inrätta ett Eco-bonussystem i Sverige. Men han skulle gärna se en fördjupad genomlysning med konsekvensanalys av konkurrenspåverkan är nödvändig innan ett system som det föreslagna införs. 

– Det har varit en väldigt kort utredningsperiod, de har inte haft mycket tid att titta på detta. Det blir förstås lite av en snabbanalys. Jag tror att de viktiga är att fundera lite mer på hur det påverkar konkurrenssituationen. Även om ambitionen är mycket god kan man inte utesluta att ett Ecobonussystem de facto skulle kunna få motriktad effekt sett över längre tid. En grundproblematik här är att stödet är av temporär art, säger han till Sjöfartstidningen.

Inget stöd till tom transport

Vidare tycker Rikard Engström att det är olyckligt att stödet måste ta vägen via redaren.

– Det är viktigt att betona att avsikten med stödet är att det ska bli mer ekonomiskt fördelaktigt att välja sjöfart. Det ekonomiska stödet riktas mot transportköparen även om det sker indirekt.

Han påpekar också att det föreslagna systemet utgår från vikt och avstånd. En tom transport får därmed inget stöd och det finns inget motiv att flytta över dessa. Systemet borde kombinera transportarbete (tonkm) och fordonskilometer, anser han.

– Det är också mycket viktigt att veta hur systemet ska finansieras. Det är inget stöd till sjöfarten och får därmed under inga villkor finansieras genom ökade kostnader som påverkar sjöfarten negativt.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]