Förslag till avgörande i fallet Rosella

Generaladvokat Poiares Maduro anser att fackföreningar har rätt att vidta kollektiva konfliktåtgärder för att försöka hindra företag från omflyttning inom EU. Detta framgår ur hans förslag till avgörande i EG-domstolen i det fall som gäller en eventuell utflaggning av Viking Lines färja Rosella. Å andra sidan påpekar han att kollektiva stridsåtgärder som delar upp arbetsmarknaden längs nationella gränser och förhindrar anställning av sjöfolk från andra medlemsstater skulle strida mot EU:s grundprinciper. EU-lagstiftningen godkänner inte heller motsvarande åtgärder för att förhindra ett inom EU baserat företag att idka verksamhet i ett annat EU land.Tvisten mellan Finlands Sjömans-Union rf och Viking Line Abp togs först upp i marknadsdomstolen i London. Därefter fördes frågan vidare till EG-domstolen, som väntas komma med beslut tidigast hösten 2007.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.