Förslag till avgörande i fallet Rosella

Generaladvokat Poiares Maduro anser att fackföreningar har rätt att vidta kollektiva konfliktåtgärder för att försöka hindra företag från omflyttning inom EU. Detta framgår ur hans förslag till avgörande i EG-domstolen i det fall som gäller en eventuell utflaggning av Viking Lines färja Rosella. Å andra sidan påpekar han att kollektiva stridsåtgärder som delar upp arbetsmarknaden längs nationella gränser och förhindrar anställning av sjöfolk från andra medlemsstater skulle strida mot EU:s grundprinciper. EU-lagstiftningen godkänner inte heller motsvarande åtgärder för att förhindra ett inom EU baserat företag att idka verksamhet i ett annat EU land.Tvisten mellan Finlands Sjömans-Union rf och Viking Line Abp togs först upp i marknadsdomstolen i London. Därefter fördes frågan vidare till EG-domstolen, som väntas komma med beslut tidigast hösten 2007.