Kategori: Miljö | Politik

Förslag om stöd för miljöteknik på fartyg

Finlands trafikminister Merja Kyllönen betonar vikten av ett ”fungerande sortiment åtgärder för anpassningen av sjötrafikens svavelreglering” i de inledda finska budgetförhandlingarna. Ministern anser att åtgärder som stöder miljövänlig teknologi ombord på fartyg är de bästa och mest hållbara anpassningsmedlen.

– Stöd av miljöteknologi skulle vara ett alternativ som samtidigt skulle lösa tre utmaningar som svavelregleringen ger upphov till. Ett investeringsstöd för miljöteknologi skulle förbättra sjöfartens miljöskydd, främja utvecklingen av miljöteknologi och sysselsättning samt underlätta sjöfartens anpassning till svavelregleringen.

Minister Kyllönen anser att det är viktigt att man i förhandlingarna kommer överens om en tillräckligt stor summa för att uppnå en reell anpassningseffekt och att man fortfarande även undersöker andra möjligheter till anpassning.