Svenska Candela Speed Boat AB i Lidingö håller på att utveckla en tolv meter lång eldriven pendelbåt som använder bärplansteknik.

Fotograf: Candela Speed Boat

Kategori: Forskning

Forskning skapar bärplan för större fartyg

På Chalmers tekniska högskola har ett forskarlag skapat en metod för att vidareutveckla bärplan som kan öka eldrivna fartygs räckvidd betydligt och minska fossildrivna fartygs bränsleförbrukning med 80 procent.

Forskare på Chalmers och den marina forskningsanläggningen SSPA i Göteborg har lyckats utveckla en metod som ska kunna använda segelbåtarnas bärplansprincip även på större passagerarfärjor. Det skriver Chalmers tekniska högskola i ett pressmeddelande.

I centrum för forskningsprojektet står en unik mätteknik som forskarna har använt för att på detaljnivå kunna förstå hur bärplanen beter sig i vattnet. Med hjälp av den insamlade datan från experimenten har forskarna utvecklat och utvärderat en metod som kan simulera och med stor precision förutse hur bärplanen skulle bete sig under en rad olika förhållanden. Metoden är unik i sitt slag, uppger Chalmers, och kan nu användas för att utveckla designen på bärplan för exempelvis eldrivna passagerarfärjor.

Minskar motståndet upp till 80 procent

– För att kunna elektrifiera färjor måste vattenmotståndet minska rejält. Med den här metoden kan vi vidareutveckla designen på bärplanen så att de minskar motståndet med upp till 80 procent, vilket i sin tur ökar batteridrivna färjors räckvidd markant. På så vis skulle eldrivna färjor kunna trafikera även längre rutter i framtiden, säger forskningsledaren Arash Eslamdoost, docent i tillämpad hydrodynamik på Chalmers och en av författarna till studien, i pressmeddelandet.

Studien har genomförts i samarbete med den Rise-ägda forskningsanläggningen SSPA, och studiens huvudförfattare är Laura Marimon Giovannetti, forskare och projektledare på SSPA.

Även om forskarnas metod är ny är bärplanstekniken i sig inget nytt. Den utvecklades redan under 60- och 70-talen, skriver Chalmers. Sjöfartstidningen har också tidigare rapporterat om hur till exempel den svenska båttillverkaren Candela Speed Boat AB i Lidingö håller på att utveckla en tolv meter lång eldriven pendelbåt med kapacitet för 30 personer som använder bärplansteknik.

”För framtidens färjor”

Forskarlagets utvecklade metod i kombination med modern teknologi banar enligt Chalmers nu väg för möjligheten att använda kolfiberbärplanen på större passagerarfartyg som på ett säkert, kontrollerat och klimatvänligt sätt kan färdas även i lägre hastigheter.

– Bärplanen ska vara så effektiva som möjligt, vilket med andra ord innebär att de ska kunna ta så mycket vikt som möjligt under så låg hastighet som möjligt, med minsta möjliga motstånd. Vårt nästa mål är att använda den här metoden i vidareutvecklingen av effektivare bärplan för framtidens färjor, säger Arash Eslamdoost i pressmeddelandet.

Resultaten av studien har publicerats i Journal of Marine Science and Engineering, och forskningen har finansierats av SSPA och Chalmers.