Forskargrupp stöder ursprungliga teorin om Estonias sjunkförlopp

Svenska SSPA och tre andra europeiska forskningsinstanser stödjer i stort den ursprungliga haverikommissionens teori om hur Estonia sjönk. Genom datorsimuleringar och modellförsök har forskarna bekräftat att Estonia kunde kantra, vändas upp och ner för att sedan sjunka på det sätt som haverikommissionen beskrev.Forskningsprojektets slutrapport kommer den 5 maj.En fristående studie gjord av Jan-Olof Carlsson på MacGregor visar att bogvisiret snabbt slets loss varefter rampen öppnades, slogs neråt ett flertal gånger och böjdes hela vägen ned till bulben.